Vår affärsidé

Vi skall till ägarledda företag på ett enkelt sätt lämna råd och utföra vår tjänster genom vår breda och djupa kompetens. Genom våra kontrollsystem och rutiner skall våra tjänster utföras och levereras med säkerhet. Våra tjänster skall vara skalbara för kunden.

 

Vår inriktning

Vi tror att våra tjänster passar bäst till små- och medelstora ägarledda företag.

 

Vår kompetens

Vi har lång erfarenhet av flera branscher och olika företagsformer. Våra konsulter har varit verksamma hos några av de större revisionsbyråerna i Sverige. De har också erfarenhet av tjänster som ekonomichefer i medelstora företag. Alla konsulter har en gedigen utbildning och stor erfarenhet i det praktiska arbetet.

 

Vårt arbetssätt

Vid årsgenomgången av uppdraget ser vi på nytt över avtalet vi har skrivit och ändrar eller förtydligar om något behövs ändras. Årsgenomgången ingår i det pris kunden betalar för löpande uppdrag och avsattt tid är 1 timme.
Vi gör företrädelsevis denna genomgång ute hos er.

 

Till sist

Hur kan vi hjälpa er verksamhet?